Štrukturálna a myofasciálna integrácia

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 14.09.2018 15:00

Rozsah vyučovacích hodín: 25

Cena: 175 €

Voľných miest: 1

Prihlasovanie do: 09.09.2018 22:00


Neskoré prihlasovanie

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 14.09. - 16.09.2018 15:00

Rozsah vyučovacích hodín: 25

Cena: 195 €

Voľných miest: 2

Prihlasovanie do: 12.09.2018 22:00


Tvar chodidla, postavenie končatín, zakryvenia chrbtice či poloha panvy sú výrazne ovpyvnené napätím svalového a väzivového systému, ktorý sa upína ku kostiam.
Účastníci kurzu sú školení rozpoznávať vzťahy medzi mäkkými tkanivami a ich vplyv na pohybový aparát. Následným manuálnym zásahom do väzivových tkanív terapeut pomáha zmenšiť priľnavosť susediacich svalových partií a zmeniť pohybový vzorec, fasciálne vzťahy čo sa premietne do celej štruktúry tela. 

Ciele štrukturálnej integrácie:

  • Štrukturálne vyrovnať a integrovať telo v gravitačním poli a uvedomenie si schopnosti pokračovať v orientácii tejto dynamickej integrácie. Výsledkem je efektivita a ľahkosť v pohybe.

Využívané metódy:

  • Široký záber myofasciálnych dotykov.
  • Kombinované pohyby vedúce k neuromuskulárnej reorganizácii a stabilizácii.

Absolventi kurzu dostanú certifikát o absolvovaní kurzu!

Lektor kurzu: 

Roman Bílek - fzioterapeut, tréner a vrcholový športovec. Vo svojej praxi vužíva hlavne rolfing, myofasciálnu integráciu, mobilizácie, dornovu metódu a iné manuálne techniky.

ROZVRH KURZU:
Piatok: 
15.00 - 19.00 Úvod kurzu

Sobota:
9.00 - 12.30 Prax
12.30 - 14.00 Obedná prestávka
14.00 - 18.00 Prax

Nedeľa:
9.00 - 12.30 Prax
12.30 - 14.00 Obedná prestávka
14.00 - 18.00 Prax

 

Slovenská komora fyzioterapeutov udelila súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaraďuje ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania s IČ: 138/2018/2018 a s počtom kreditov 6.


Štrukturálna a myofasciálna integrácia

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 14.09.2018 15:00

Rozsah vyučovacích hodín: 25

Cena: 175 €

Voľných miest: 1

Prihlasovanie do: 09.09.2018 22:00


Neskoré prihlasovanie

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 14.09. - 16.09.2018 15:00

Rozsah vyučovacích hodín: 25

Cena: 195 €

Voľných miest: 2

Prihlasovanie do: 12.09.2018 22:00


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu