Štrukturálna a myofasciálna integrácia

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 26.04. - 28.04.2019 15:00

Rozsah vyučovacích hodín: 25

Cena: 175 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 31.03.2019 23:30


Štrukturálna a myofasciálna integrácia (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 26.04. - 28.04.2019 23:30

Rozsah vyučovacích hodín: 25

Cena: 219 €

Voľných miest: 4

Prihlasovanie do: 25.04.2019 23:30


Tvar chodidla, postavenie končatín, zakryvenia chrbtice či poloha panvy sú výrazne ovpyvnené napätím svalového a väzivového systému, ktorý sa upína ku kostiam.
Účastníci kurzu sú školení rozpoznávať vzťahy medzi mäkkými tkanivami a ich vplyv na pohybový aparát. Následným manuálnym zásahom do väzivových tkanív terapeut pomáha zmenšiť priľnavosť susediacich svalových partií a zmeniť pohybový vzorec, fasciálne vzťahy čo sa premietne do celej štruktúry tela. 

Ciele štrukturálnej integrácie:

  • Štrukturálne vyrovnať a integrovať telo v gravitačním poli a uvedomenie si schopnosti pokračovať v orientácii tejto dynamickej integrácie. Výsledkem je efektivita a ľahkosť v pohybe.

Využívané metódy:

  • Široký záber myofasciálnych dotykov.
  • Kombinované pohyby vedúce k neuromuskulárnej reorganizácii a stabilizácii.

Absolventi kurzu dostanú certifikát o absolvovaní kurzu a skriptá od lektora kurzu!

Slovenská komora fyzioterapeutov zaradila školenie do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. a pridelila IČ: 218/2018 s počtom kreditov 6.

Odporúčame Vám absolvovať aj súvisiaci kurz Romana Bíleka: Ruské kombinované techniky, na ktorom sa naučíte ďalšie efektívne hmaty pre skvalitnenie vašej práce.

Lektor kurzu: 

Roman Bílek - fzioterapeut, tréner a vrcholový športovec. Vo svojej praxi vužíva hlavne rolfing, myofasciálnu integráciu, mobilizácie, dornovu metódu a iné manuálne techniky.

ROZVRH KURZU:
Piatok: 
15.00 - 19.00 Úvod kurzu

Sobota:
9.00 - 12.30 Prax
12.30 - 14.00 Obedná prestávka
14.00 - 18.00 Prax

Nedeľa:
9.00 - 12.30 Prax
12.30 - 14.00 Obedná prestávka
14.00 - 18.00 Prax

Slovenská komora fyzioterapeutov zaradila školenie do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. a pridelila IČ: 218/2018 s počtom kreditov 6.

Odporúčame Vám absolvovať aj súvisiaci kurz Romana Bíleka: Ruské kombinované techniky, na ktorom sa naučíte ďalšie efektívne hmaty pre skvalitnenie vašej práce


Štrukturálna a myofasciálna integrácia

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 26.04. - 28.04.2019 15:00

Rozsah vyučovacích hodín: 25

Cena: 175 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 31.03.2019 23:30


Štrukturálna a myofasciálna integrácia (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 26.04. - 28.04.2019 23:30

Rozsah vyučovacích hodín: 25

Cena: 219 €

Voľných miest: 4

Prihlasovanie do: 25.04.2019 23:30


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu