Štrukturálna a myofasciálna integrácia

Mesto Bratislava, Fyzio centrum - Zdravo a Fit (na 1. poschodí vo Vienna Gate Galeria, Kopčianska 8A - 10, Petržalka)
Čas 06.06.2020 - 07.06.2020, 08:30
Rozsah vyučovacch hodín 25
Cena 179€

Tvar chodidla, postavenie končatín, zakryvenia chrbtice či poloha panvy sú výrazne ovpyvnené napätím svalového a väzivového systému, ktorý sa upína ku kostiam.
Účastníci kurzu "Štrukturálna a myofasciálna integrácia" sa naučia rozpoznávať vzťahy medzi mäkkými tkanivami a ich vplyvom na pohybový aparát. Následným manuálnym zásahom do väzivových tkanív pomôžu zmenšiť priľnavosť susediacich svalových partií. To vedie ku zmene pohybového vzorca, fasciálnych vzťahov a transferu do celej štruktúry tela.

Ciele štrukturálnej integrácie:

Štrukturálne vyrovnať a integrovať telo v gravitačním poli a uvedomenie si schopnosti pokračovať v orientácii tejto dynamickej integrácie. Výsledkom je efektivita a ľahkosť v pohybe.

Využívané metódy:

Široký záber myofasciálnych dotykov a kombinované pohyby vedúce k neuromuskulárnej reorganizácii a stabilizácii.

Absolventi kurzu dostanú certifikát o absolvovaní kurzu a skriptá od lektora kurzu!

Odporúčame Vám absolvovať aj súvisiaci kurz Romana Bíleka: Ruské kombinované techniky, na ktorom sa naučíte ďalšie efektívne hmaty pre skvalitnenie vašej práce.

Lektor kurzu:

Roman Bílek - fzioterapeut, tréner a vrcholový športovec. Vo svojej praxi vužíva hlavne rolfing, myofasciálnu integráciu, mobilizácie, dornovu metódu a iné manuálne techniky.

ROZVRH KURZU:

Sobota:
8.30 - 12.30 Úvod + prax
12.30 - 14.00 Obedná prestávka
14.00 - 18.30 Prax

Nedeľa:
8.30 - 12.30 Prax
12.30 - 14.00 Obedná prestávka
14.00 - 18.30 Prax

Bonusový online materiál:
Súčasťou kurzu je online sekcia s rozsahom 3,5 vyučovacej hodiny pozostávajúca z teoretickej prednášky a záznamu vybraných techník. Online sekcia bude sprístupnená 14 dní pred konaním kurzu vo vašom profile.

Kurz je v procese schvaľovania a prideľovania kreditov od SKF.

Odporúčame Vám absolvovať aj súvisiaci kurz Romana Bíleka: Ruské kombinované techniky, na ktorom sa naučíte ďalšie efektívne hmaty pre skvalitnenie vašej práce


Štrukturálna a myofasciálna integrácia 179.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 17.05.2020 23:00
Rozsah vyučovacích hodín: 25
Dátum konania: 06.06.2020 - 07.06.2020, 08:30

Štrukturálna a myofasciálna integrácia (Neskorý nákup) 199.00 EUR
Rezervuj 3 voľných miest
Prihlasovanie do: 31.05.2020 23:00
Rozsah vyučovacích hodín: 25
Dátum konania: 06.06.2020 - 07.06.2020, 08:30

Podobné kurzy
24.10.2020 - 25.10.2020
Balance gym
219€
Rezervujte
21.11.2020 - 22.11.2020
BRATISLAVA
179€
Rezervujte
28.11.2020 - 29.11.2020
Bratislava
169€
Rezervujte
29.11.2020
Balance gym
220€
Rezervujte
Kurzy s Peter Obžera
03.10.2020 - 04.10.2020
Bratislava
279€
Rezervujte
11.10.2020
Bratislava
109€
Rezervujte
17.10.2020 - 18.10.2020
Nemce
800€
Rezervujte