Svalové dvojičky 2, základ svalovej rovnováhy- krčná chrbtica a ramená

Mesto BRATISLAVA, FYZIO CENTRUM - ZDRAVO A FIT (NA 1. POSCHODÍ VO VIENNA GATE GALERIA, KOPČIANSKA 8A - 10, PETRŽALKA)
Čas 16.08.2020, 09:00
Rozsah vyučovacch hodín 10
Cena 103.2€

Svalové dvojičky 2, základ svalovej rovnováhy - krčná chrbtica a ramená (pre fyzioterapeutov) je súčasťou nového projektu Zdravo a Fit na podporu fyzioterapeutov - „Letná škola pre fyzioterapeutov”. Na základe skúseností a spätnej väzby z doterajších školení sme prispôsobili obsah kurzov aby maximálne vyhovoval potrebám fyzioterapeutov, masérov a zdravotníckych pracovníkov. Všetky školenia v kategórií „Letná škola pre fyzioterapeutov” sú v limitovanej ponuke so zľavou -20%. Kapacita kurzov je maximálne 10 ľudí. Využite priaznivú kombináciu voľného času a akciových cien školení Zdravo a Fit. Získate odpovede na všetky otázky a množstvo zručností pre prácu s novými klientmi.

Účasťou na oboch kurzoch: Svalové dvojičky, základ svalovej rovnováhy - drieková chrbtica a bedrové kĺby a Svalové dvojičky, základ svalovej rovnováhy - krčná chrbtica a ramená získate komplexné diagnostické nástroje pre pochopenie vzťahov v celom pohybovom aparáte. Počas dvoch nadväzujúcich dní preniknete do tematiky ešte hlbšie a osvojíte si zručnosti potrebné pre správne odhaľovanie vzťahov ešte efektívnejšie.

O kurze:
Mozog riadi na našom tele všetko vrátane fungovania svalov. Preto je veľmi dôležitý a rýchly, ale bohužial i pohodlný. Vždy si vyberie ľahšiu cestu alebo riešenie úlohy, na ktoré je zvyknutý. To je základom pre vznik začarovaného kruhu svalovej nerovnováhy a chybných pohybových vzorov. Po úrazoch, operáciach a bolestivých skúsenostiach mozog prijíma tento stav ako stres či obmedzenie. Ako odpoveď na situáciu utlmuje postihnutú svalovú skupinu. Antagonistický alebo synergický sval zareagujú na takéto utlmenie zvýšenou aktivitou. A svalová nerovnováha je na svete...

Pre mozog sa stáva táto nerovnováha pohodlným riešením problému a nemá dôvod ho meniť. Vtedy je potrebný externý zásah a podnet na zmenu daného vzorca cez inhibíciu a facilitáciu vybraných svalových skupín. 

Na workshope sa naučíte ako pracovať s najčastejšími svalovým dvojičkami a ich dysfunkciami. Tieto patológie spôsobujú rôzne problémy pohybového aparátu, reťazia sa a vedú ku vzniku prenesených bolestí do iných častí tela. Na kurze sa naučíte, ktoré svaly bývajú inhibované, ktoré facilitované a ako sú spárované. Následne si ich jednoducho a rýchlo otestujete a vykúšate ako opraviť ich funkciu. Cieľom bude opätovné vytvorenie svalovej rovnováhy. Pri odhalení a oprave kľúčovej svalovej dvojičky dokážete upraviť funkciu nadviazaných segmentov.

ČO SA NA KURZE NAUČÍTE:
9:00- 9:30 CNS a jej úloha pri riadení pohybu
9:30 – 10:00 facilitovaný a inhibovaný sval a ako sa prejavujú na tele a v riadení CNS
10:00 – 11:30 Bolesti hlavy, bolesť v oblasti krčnej chrbtice, predsunuté držanie hlavy, príčiny bolesti hlavy, objektívne a subjektívne príznaky, palpačné vyšetrenie krčnej chrbtice, testovanie extenzory a flexory krčnej chrbtice, terapia – trakcia, uvoľnenie facilitovaného a posilnenie inhibovaného svalu, rytmická stabilizácia, súvis medzi bolesťou krčnej chrbtice a funkciou brušného i sedacieho svalstva
11:30 – 12:00 Prestávka
12:00 – 13:30 Bolesť krčnej chrbtice na jednej strane, príčina vzniku, testovanie svalov (extenzory obojstranne /jednostranne, flexory krčnej chrbtice, skalenové svaly, ohýbač hlavy, horný trapéz, zdvíhač lopatky), určenie facilitovaného a inhibovaného svalu, terapia zameraná na uvoľnenie facililitovaného a aktiváciu inhibovaného svalu
13:30 – 14:30 Obedná prestávka
14:30 – 16:30 Bolesti ramena, príčina bolesti, testovanie svalov v oblasti ramenného pletenca (horný trapéz, zdvíhač lopatky, malý/ veľký prsný sval, svaly rotátorovej manžety, spodný trapéz, pílovitý sval, najširší sval chrbta), určenie najčastejších svalových dvojičiek, terapia, dôležitosť uvoľnenia torakolumbálnej fascie pri bolestiach ramena
16:30 – 17:00 Prestávka
17:00 – 18:00 Ukážková hodina

Lektor kurzu:
Mgr. Naďa Ulehlová
Diplomovaný fyzioterapeut, magisterské štúdium na SZU odbor fyzioterapia.
Absolventka kurzov Pilates Medical, manuálna lymfodrenáž, vyšetrenie a terapia nohy deti a dospelých, moderný fyziotréning driekovej a krčnej chrbtice, Fascial Fitness, NeuroKinetic Therapy, Mulligen koncept.
15 ročná prax vo fyzioterapii (SR, Rakúsko) v ortopédii, traumatológii, neurológii, pediatrii, gynekológii
Spoluzakladateľka joga očami fyzioterapie, a zakladateľlka Fyziojoga s Naďou - workshopy na, ktorých spájam jógu a fyzioterapiu, workshopy zamerané na bolesti pohybového aparátu a ako si pomocou fyziojogy pomôcť​

Trvanie kurzu je 9:00 - 18:00 vrátane hodinovej obedovej prestávky. Účastníci dostanú skriptá a certifikát o absolvovaní kurzu.

Kapacitu kurzu a špeciálne hygienické pokyny budeme priebežne aktualizovať na základe vývoja epidemiologickej situácie. Našou prioritou je ochrana a podpora zdravia.

Preto sme pre kurzy fyziotréningu pripravili nový, mimoriadne atraktívny formát. Kurzu sa zúčastní maximálne 10 účastníkov. Vďaka tomu dostanete najosobnejší prístup ako je možné. Kurzy budú interaktívnejšie a bude v nich ďaleko viac priestoru na diskusiu, spoluprácu a praktické skúšanie. Na tento formát sa už mimoriadne tešíme. Zároveň sme sa rozhodli pre zmenu registračných podmienok. Vieme, že viacerí čelia výraznému poklesu príjmu preto sa môžete zaregistrovať na kurz pomocou kódu ZALOHA50. Zaplatíte len 50% ceny kurzu. Druhú polovicu môžete  zaplatiť neskôr alebo priamo na kurze. Navyše ceny kurzov v kategórií „Letná škola pre fyzioterapeutov” sme znížili o 20%. Využite túto skvelú príležitosť a rezervujte si svoje miesto ešte dnes. Nezabudnite, že kurzy sú limitované pre 10 účastníkov!

Spolu to zvládneme!


Kurz pre fyzioterapeutov 103.20 EUR
Rezervuj 2 voľných miest
Prihlasovanie do: 12.08.2020 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 16.08.2020, 09:00

Podobné kurzy
Kurzy s Peter Obžera
03.10.2020 - 04.10.2020
Bratislava
279€
Rezervujte
11.10.2020
Bratislava
109€
Rezervujte
17.10.2020 - 18.10.2020
Nemce
800€
Rezervujte