Svalové dvojičky 2 - základ svalovej rovnováhy (krčná chrbtica, ramená)

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto Bratislava, Fyzio centrum - Zdravo a Fit (na 1. poschodí vo Vienna Gate Galeria, Kopčianska 8A - 10, Petržalka)
Čas 13.06.2021, 09:00
Rozsah vyučovacích hodín 10
Cena 129€

Svalové dvojičky - základ svalovej rovnováhy (drieková chrbtica a bedrové kĺby) 12. 6. 2021  a Svalové dvojičky 2 - základ svalovej rovnováhy (krčná chrbtica, ramená) 13. 6. 2021 si môžete zakúpiť a absolvovať aj samostatne alebo ako cenovo zvýhodnený balíček. Počet zvýhodnených balíčkov je kapacitne obmedzený.

Mozog riadi na našom tele všetko vrátane fungovania svalov. Preto je veľmi dôležitý a rýchly, ale bohužiaľ i pohodlný. Vždy si vyberie ľahšiu cestu alebo riešenie úlohy, na ktoré je zvyknutý. To je základom pre vznik začarovaného kruhu svalovej nerovnováhy a chybných pohybových vzorov. Po úrazoch, operáciách a bolestivých skúsenostiach mozog prijíma tento stav ako stres či obmedzenie. Ako odpoveď na situáciu utlmuje postihnutú svalovú skupinu. Antagonistický alebo synergický sval zareagujú na takéto utlmenie zvýšenou aktivitou. A svalová nerovnováha je na svete...

Pre mozog sa stáva táto nerovnováha pohodlným riešením problému a nemá dôvod ho meniť. Vtedy je potrebný externý zásah a podnet na zmenu daného vzorca cez inhibíciu a facilitáciu vybraných svalových skupín. 

Na workshope sa naučíte ako pracovať s najčastejšími svalovým dvojičkami a ich dysfunkciami. Tieto patológie spôsobujú rôzne problémy pohybového aparátu, reťazia sa a vedú ku vzniku prenesených bolestí do iných častí tela. Na kurze sa naučíte, ktoré svaly bývajú inhibované, ktoré facilitované a ako sú spárované. Následne si ich jednoducho a rýchlo otestujete a vyskúšate ako opraviť ich funkciu. Cieľom bude opätovné vytvorenie svalovej rovnováhy. Pri odhalení a oprave kľúčovej svalovej dvojičky dokážete upraviť funkciu nadviazaných segmentov.

 

ČO SA NA KURZE NAUČÍTE:
9:00- 9:30
 CNS a jej úloha pri riadení pohybu
9:30 – 10:00
 facilitovaný a inhibovaný sval a ako sa prejavujú na tele a v riadení CNS
10:00 – 11:30 Bolesti hlavy, bolesť v oblasti krčnej chrbtice, predsunuté držanie hlavy, príčiny bolesti hlavy, objektívne a subjektívne príznaky, palpačné vyšetrenie krčnej chrbtice, testovanie extenzory a flexory krčnej chrbtice, terapia – trakcia, uvoľnenie facilitovaného a posilnenie inhibovaného svalu, rytmická stabilizácia, súvis medzi bolesťou krčnej chrbtice a funkciou brušného i sedacieho svalstva
11:30 – 12:00 Prestávka
12:00 – 13:30
 Bolesť krčnej chrbtice na jednej strane, príčina vzniku, testovanie svalov (extenzory obojstranne /jednostranne, flexory krčnej chrbtice, skalenové svaly, ohýbač hlavy, horný trapéz, zdvíhač lopatky), určenie facilitovaného a inhibovaného svalu, terapia zameraná na uvoľnenie facililitovaného a aktiváciu inhibovaného svalu
13:30 – 14:30 Obedná prestávka
14:30 – 16:30
 Bolesti ramena, príčina bolesti, testovanie svalov v oblasti ramenného pletenca (horný trapéz, zdvíhač lopatky, malý/ veľký prsný sval, svaly rotátorovej manžety, spodný trapéz, pílovitý sval, najširší sval chrbta), určenie najčastejších svalových dvojičiek, terapia, dôležitosť uvoľnenia torakolumbálnej fascie pri bolestiach ramena
16:30 – 17:00 Prestávka
17:00 – 18:00
 Ukážková hodina

Lektor kurzu: Mgr. Naďa Ulehlová
Diplomovaný fyzioterapeut, magisterské štúdium na SZU odbor fyzioterapia
Absolventka kurzov Pilates Medical, manuálna lymfodrenáž, vyšetrenie a terapia nohy deti a dospelých, moderný fyziotréning driekovej a krčnej chrbtice, Fascial Fitness, NeuroKinetic Therapy, Mulligen koncept
15 ročná prax vo fyzioterapii (SR, Rakúsko) v ortopédii, traumatológii, neurológii, pediatrii, gynekológii
Spoluzakladateľka joga očami fyzioterapie, a zakladateľlka Fyziojoga s Naďou - workshopy na, ktorých spájam jógu a fyzioterapiu, workshopy zamerané na bolesti pohybového aparátu a ako si pomocou fyziojogy pomôcť​

Kurz je v procese schvaľovania a prideľovania kreditov od SKF.
Trvanie kurzu je 9:00-18:00 vrátane hodinovej obedovej prestávky.
Účastníci dostanú skriptá a certifikát o absolvovaní kurzu.

Školenie Svalové dvojičky - základ svalovej rovnováhy sme museli v dôsledku obmedzení v organizácií podujatí presunúť na neurčito. Po dohode s lektorkou a s prihliadnutím na aktuálny vývoj pandemickej situácie sme stanovili nový termín školenia na 13. 6. 2021. Veríme, že situácia bude priaznivá a že nový termín bude vyhovovať všetkým účastníkom. O ďalších aktualitách vrátane voľných miest Vás budeme priebežne informovať.


Vyberte si svoju verziu podujatia
Rezervuj
Svalové dvojičky 2 - základ svalovej rovnováhy (krčná chrbtica, ramená) 129.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 13.05.2021 23:00
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 13.06.2021, 09:00

Svalové dvojičky 2 (neskorý nákup) 139.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 05.06.2021 23:00
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 13.06.2021, 09:00

Svalové dvojičky 1 + 2 pre fyzioterapeutov 228.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 12.05.2021 23:00

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Podobné kurzy
14.08.2021 - 15.08.2021
Bratislava
550€
1 voľných miest
Rezervujte
25.09.2021 - 26.09.2021
Bratislava
545€
1 voľných miest
Rezervujte
Kurzy s Zdravo a Fit
11.05.2021 - 01.06.2021
Bratislava
48€
Rezervujte
15.05.2021 - 16.05.2021
Bratislava
169€
Rezervujte
21.05.2021 - 23.05.2021
Bratislava
350€
Rezervujte
presunuté na neurčito Bratislava
119€
Rezervujte