Svalové dvojičky pre trénerov - drieková chrbtica a bedrové kĺby

Mesto BRATISLAVA, FYZIO CENTRUM - ZDRAVO A FIT (NA 1. POSCHODÍ VO VIENNA GATE GALERIA, KOPČIANSKA 8A - 10, PETRŽALKA)
Čas 18.07.2020, 09:00
Rozsah vyučovacch hodín 10
Cena 103.2€

Svalové dvojičky pre trénerov - drieková chrbtica a bedrové kĺby je súčasťou nového projektu Zdravo a Fit na podporu trénerov - Letná škola pre trénerov. Na základe skúseností a spätnej väzby z doterajších školení sme prispôsobili obsah kurzov aby maximálne vyhovoval potrebám trénerov, inštruktorov a športovcov. Všetky školenia v kategórií Letná škola pre trénerov sú v limitovanej ponuke so zľavou -20%. Kapacita kurzov je maximálne 10 ľudí. Využite priaznivú kombináciu voľného času a akciových cien školení Zdravo a Fit. Získate odpovede na všetky otázky a množstvo zručností pre prácu s novými klientmi.

Kurz Svalové dvojičky pre trénerov - drieková chrbtica a bedrové kĺby je svojim obsahom prispôsobený potrebám trénerov, inštruktorom a aktívne športujúcim ľuďom. Poukazuje na najčastejšie narušené svalové dvojičky, ktoré môžu viesť ku vznikom bolestí alebo obmedzeniu športového výkonu. Kurz Vám dá praktický návod ktoré svaly je potrebné uvoľňovať, ktoré naopak posilňovať a aké cvičenia zvoliť pre dosiahnutie najlepších výsledkov.

Mozog riadi na našom tele všetko vrátane fungovania svalov. Preto je veľmi dôležitý a rýchly, ale bohužial i pohodlný. Vždy si vyberie ľahšiu cestu alebo riešenie úlohy, na ktoré je zvyknutý. To je základom pre vznik začarovaného kruhu svalovej nerovnováhy a chybných pohybových vzorov. Po úrazoch, operáciach a bolestivých skúsenostiach mozog prijíma tento stav ako stres či obmedzenie. Ako odpoveď na situáciu utlmuje postihnutú svalovú skupinu. Antagonistický alebo synergický sval zareagujú na takéto utlmenie zvýšenou aktivitou. A svalová nerovnováha je na svete...

Pre mozog sa stáva táto nerovnováha pohodlným riešením problému a nemá dôvod ho meniť. Vtedy je potrebný externý zásah a podnet na zmenu daného vzorca cez inhibíciu a facilitáciu vybraných svalových skupín. 

Na workshope sa naučíte ako pracovať s najčastejšími svalovým dvojičkami a ich dysfunkciami. Tieto patológie spôsobujú rôzne problémy pohybového aparátu, reťazia sa a vedú ku vzniku prenesených bolestí do iných častí tela. Na kurze sa naučíte, ktoré svaly bývajú inhibované, ktoré facilitované a ako sú spárované. Cieľom bude opätovné vytvorenie svalovej rovnováhy. Pri identifikovaní a oprave kľúčovej svalovej dvojičky dokážete upraviť funkciu nadviazaných segmentov. 

ČO SA NA KURZE NAUČÍTE:
9:00 – 9:30  CNS a jej zodpovednosť za riadenie svalov

9:30 – 10:00  VZNIK SVALOVEJ NEROVNOVÁHY, facilitované a inhibované svaly

10:00 – 11:30 Funkcia bránice a jej vplyv na brušné svalstvo, fyziologické dýchanie, patologické typy dýchania, najčastejšie symptómy spojené s bránicou. Svalová dvojička – brušné svalstvo / bránica, korekčné cvičenie, uvoľnenie bránice, nácvik fyziologického dýchania, uvoľnenie zadnej časti bránice, aktivácia brušných svalov.

11:30 – 11:15 PRESTÁVKA

11:15 – 12:30 BOLESŤ V STREDE DRIEKOVEJ CHRBTICE Najčastejšie symptómy, príčina vzniku, svalová dvojička – extenzori driekovej chrbtice/ brušné svalstvo, korekčné cvičenia a autotrakcia driekovej chrbtice.

12:30 – 13:30 BOLESŤ NA JEDNEJ STRANE PANVY/ DRIEKOVEJ CHRBTICE Najčastejšie príčiny vzniku bolesti, kompresia SI kĺbu, svaly podieľajúce sa na kompresií SI kĺbu, uvoľnenie SI kĺbu pomocou jednoduchých cvičení - dekompresia, svalová dvojička – m. quadratus lumborum/ m. psoas, m. illiacus, svalová dvojička – m. piriformis/ m. psoas, illiacus, korekčné cvičenia.

13:30 – 14:30  OBED

14:30 – 15:30   BOLESŤ VYSTREĽÚCA DO DOLNEJ KONČATINY Najčastejšie príčiny vzniku, príznaky, rozdiel medzi bolesťou vzniknutou útlakom v oblasti driekovej chrbtice a bolesťou svalovej dvojičky m. piriformis/ m. gluteus maximus, korekčné cvičenia.

15:30- 16:00    BOLESŤ V OBLASTI  BEDROVÉHO KĹBU Príznaky, najčastejšie príčiny vzniku,  vplyv ťahu svalov na zaťaženie bedrového kĺbu, svalová dvojička flexory bedrového kĺbu/ m. gluteus maximus.

16:00 – 16:30   ZVÝŠENÉ NAPÄTIE  HEMSTRINGOV A LÝTKOVÝCH SVALOV Zadný svalový reťazec, svalová dvojička m. gluteus maximus/ hamstringy, lýtkové svaly, korekčné cvičenia.

16:30 – 16:45   PRESTÁVKA

16: 45 – 17:45   BOLESŤ V OBLASTI SLABINY Symptomatika, najčastejšia príčina vzniku, svalová dvojička adduktor bedrového kĺbu/ abduktor bedrového kĺbu, postavenie dolnej končatiny a jej vplyv na jednotlivé časti adduktorov, abduktori bedrového kĺbu a ich vplyv na postavenie celej dolnej končatiny a stabilitu, korekčné cvičenia.

17:45 – 18:00  DISKUSIA

Lektor kurzu:
Mgr. Naďa Ulehlová
Diplomovaný fyzioterapeut, magisterské štúdium na SZU odbor fyzioterapia.
Absolventka kurzov Pilates Medical, manuálna lymfodrenáž, vyšetrenie a terapia nohy deti a dospelých, moderný fyziotréning driekovej a krčnej chrbtice, Fascial Fitness, NeuroKinetic Therapy, Mulligen koncept.
15 ročná prax vo fyzioterapii (SR, Rakúsko) v ortopédii, traumatológii, neurológii, pediatrii, gynekológii,
Spoluzakladateľka joga očami fyzioterapie, a zakladateľlka Fyziojoga s Naďou - workshopy na, ktorých spájam jógu a fyzioterapiu, workshopy zamerané na bolesti pohybového aparátu a ako si pomocou fyziojogy pomôcť​.

Trvanie kurzu je 9:00-18:00 vrátane hodinovej obedovej prestávky. Účastníci dostanú skriptá a certifikát o absolvovaní kurzu. Kapacitu kurzu a špeciálne hygienické pokyny budeme priebežne aktualizovať na základe vývoja epidemiologickej situácie. Našou prioritou je ochrana a podpora zdravia.

Preto sme pre kurzy fyziotréningu pripravili nový, mimoriadne atraktívny formát. Kurzu sa zúčastní maximálne 10 účastníkov. Vďaka tomu dostanete najosobnejší prístup ako je možné. Kurzy budú interaktívnejšie a bude v nich ďaleko viac priestoru na diskusiu, spoluprácu a praktické skúšanie. Na tento formát sa už mimoriadne tešíme. Zároveň sme sa rozhodli pre zmenu registračných podmienok. Vieme, že viacerí čelia výraznému poklesu príjmu preto sa môžete zaregistrovať na kurz pomocou kódu ZALOHA50. Zaplatíte len 50% ceny kurzu. Druhú polovicu môžete  zaplatiť neskôr alebo priamo na kurze. Navyše ceny kurzov v kategórií „Letná škola pre trénerov” sme znížili o 20%. Využite túto skvelú príležitosť a rezervujte si svoje miesto ešte dnes. Nezabudnite, že kurzy sú limitované pre 10 účastníkov!

Spolu to zvládneme!


Svalové dvojičky pre trénerov - drieková chrbtica a bedrové kĺby 103.20 EUR
Rezervuj 0 voľných miest
Prihlasovanie do: 12.07.2020 23:30

Podobné kurzy
12 voľných miest
Rezervujte
10 voľných miest
Rezervujte
26.07.2020
BRATISLAVA
103.2€
10 voľných miest
Rezervujte
01.08.2020 - 02.08.2020
BRATISLAVA
223.2€
8 voľných miest
Rezervujte
18.09.2020 - 19.09.2020
Banská Bystrica
120€
6 voľných miest
Rezervujte
Kurzy s Mgr. Peter Obžera
17.07.2020 - 19.07.2020
Bratislava
350€
5 voľných miest
Rezervujte
12 voľných miest
Rezervujte
12 voľných miest
Rezervujte
10 voľných miest
Rezervujte
26.07.2020
BRATISLAVA
103.2€
10 voľných miest
Rezervujte