Svalové dvojičky pre trénerov - krčná chrbtica a ramená

Mesto BRATISLAVA, FYZIO CENTRUM - ZDRAVO A FIT (NA 1. POSCHODÍ VO VIENNA GATE GALERIA, KOPČIANSKA 8A - 10, PETRŽALKA)
Čas 19.07.2020, 09:00
Rozsah vyučovacch hodín 10
Cena 103.2€
Svalové dvojičky pre trénerov - krčná chrbtica a ramená je súčasťou nového projektu Zdravo a Fit na podporu trénerov - Letná škola pre trénerov. Na základe skúseností a spätnej väzby z doterajších školení sme prispôsobili obsah kurzov aby maximálne vyhovoval potrebám trénerov, inštruktorov a športovcov. Všetky školenia v kategórií Letná škola pre trénerov sú v limitovanej ponuke so zľavou -20%. Kapacita kurzov je maximálne 10 ľudí. Využite priaznivú kombináciu voľného času a akciových cien školení Zdravo a Fit. Získate odpovede na všetky otázky a množstvo zručností pre prácu s novými klientmi.

Kurz Svalové dvojičky pre trénerov - krčná chrbtica a ramená je svojim obsahom prispôsobený potrebám trénerov, inštruktorom a aktívne športujúcim ľuďom. Poukazuje na najčastejšie narušené svalové dvojičky, ktoré môžu viesť ku vznikom bolestí alebo obmedzeniu športového výkonu. Kurz Vám dá praktický návod ktoré svaly je potrebné uvoľňovať, ktoré naopak posilňovať a aké cvičenia zvoliť pre dosiahnutie najlepších výsledkov.

Mozog riadi na našom tele všetko vrátane fungovania svalov. Preto je veľmi dôležitý a rýchly, ale bohužial i pohodlný. Vždy si vyberie ľahšiu cestu alebo riešenie úlohy, na ktoré je zvyknutý. To je základom pre vznik začarovaného kruhu svalovej nerovnováhy a chybných pohybových vzorov. Po úrazoch, operáciach a bolestivých skúsenostiach mozog prijíma tento stav ako stres či obmedzenie. Ako odpoveď na situáciu utlmuje postihnutú svalovú skupinu. Antagonistický alebo synergický sval zareagujú na takéto utlmenie zvýšenou aktivitou. A svalová nerovnováha je na svete...

Pre mozog sa stáva táto nerovnováha pohodlným riešením problému a nemá dôvod ho meniť. Vtedy je potrebný externý zásah a podnet na zmenu daného vzorca cez inhibíciu a facilitáciu vybraných svalových skupín. 

Na workshope sa naučíte ako pracovať s najčastejšími svalovým dvojičkami a ich dysfunkciami. Tieto patológie spôsobujú rôzne problémy pohybového aparátu, reťazia sa a vedú ku vzniku prenesených bolestí do iných častí tela. Na kurze sa naučíte, ktoré svaly bývajú inhibované, ktoré facilitované a ako sú spárované. Cieľom bude opätovné vytvorenie svalovej rovnováhy. Pri identifikovaní a oprave kľúčovej svalovej dvojičky dokážete upraviť funkciu nadviazaných segmentov.

ČO SA NA KURZE NAUČÍTE:
9:00 – 9:30 CNS a jej zodpovednosť za riadenie svalov

9:30 – 10:00 VZNIK SVALOVEJ NEROVNOVÁHY - facilitované a inhibované svaly

10:00 – 11:00 BOLESŤ KRČNEJ CHRBTICE - symetrická bolesť na oboch stranách krčnej chrbtice, príznaky, príčina vzniku, predsunuté postavenie hlavy a jej vplyv na statiku chrbtice a kĺbov. Svalová dvojička flexori krčnej chrbtice/ extenzori krčnej chrbtice, autotrakcia – dekompresia krčnej chrbtice, korekčné cvičenia.

11:00 – 12:00 BOLESŤ HLAVY  - príznaky, príčina vzniku, svalová dvojička horná časť extenzorov krčnej chrbtice/ flexori krku, korekčné cvičenia.

12:00 – 12:30 SVALOVÁ DVOJIČKA extenzori krčnej chrbtice / sedacie svalstvo, príčina vzniku tejto dvojičky, korekčné cvičenia.

12:30 – 13:00 OBMEDZENIE ROTÁCIE KRČNEJ CHRBTICE A BOLESŤ NA JEDNEJ STRANE - príznaky, príčina vzniku, svalová dvojička m. sternocleidomastoideus/ extenzor krčnej chrbtice, korekčné cvičenia.

13:00 – 14:00 OBEDNÁ PRESTÁVKA

14:00 – 14:30 BOLESŤ V OBLASTI RAMENNÉHO KĹBU - príčiny vzniku, príznaky, rozdiel medzi malým a veľkým prsným svalom a ich vplyv na postavenie ramenného pletenca, vplyv fascií a svalov na postavenie ramenného kĺbu.

14:30 – 15:30 PREDSUNUTÉ DRŽANIE RAMENA, príznaky, svalová dvojička malý prsný sval/ m. latissimus dorsi, korekčné cvičenia.

15:30 – 16:00 – obmedzenie elevácie v ramennom kĺbe, svalová dvojička horná časť trapézu, zdvíhač lopatky/ dolná časť trapézu, korekčné cvičenia, vplyv zmeny tonusu pílovitého svalu na eleváciu v ramennom kĺbe.

16:00 – 16:15 PRESTÁVKA

16:15 – 17:00 SVALOVÁ DVOJIČKA veľký prsný sval/ pílovitý sval, príznaky, príčina vzniku, korekčné cvičenia

17:00 – 17:30 SVALY ROTÁTOROVEJ MANŽETY A ICH POŠKODENIE – vplyv na funkciu ramena, svalová dvojička m. supraspinatus/ m. teres minor , korekčné cvičenia.

17:30 – 18:00 DISKUSIA

Lektor kurzu:
Mgr. Naďa Ulehlová
Diplomovaný fyzioterapeut, magisterské štúdium na SZU odbor fyzioterapia.
Absolventka kurzov Pilates Medical, manuálna lymfodrenáž, vyšetrenie a terapia nohy deti a dospelých, moderný fyziotréning driekovej a krčnej chrbtice, Fascial Fitness, NeuroKinetic Therapy, Mulligen koncept.
15 ročná prax vo fyzioterapii (SR, Rakúsko) v ortopédii, traumatológii, neurológii, pediatrii, gynekológii
Spoluzakladateľka joga očami fyzioterapie, a zakladateľlka Fyziojoga s Naďou - workshopy na, ktorých spájam jógu a fyzioterapiu, workshopy zamerané na bolesti pohybového aparátu a ako si pomocou fyziojogy pomôcť​

Trvanie kurzu je 9:00-18:00 vrátane hodinovej obedovej prestávky. Účastníci dostanú skriptá a certifikát o absolvovaní kurzu.

 

Kapacitu kurzu a špeciálne hygienické pokyny budeme priebežne aktualizovať na základe vývoja epidemiologickej situácie. Našou prioritou je ochrana a podpora zdravia.

Preto sme pre kurzy fyziotréningu pripravili nový, mimoriadne atraktívny formát. Kurzu sa zúčastní maximálne 10 účastníkov. Vďaka tomu dostanete najosobnejší prístup ako je možné. Kurzy budú interaktívnejšie a bude v nich ďaleko viac priestoru na diskusiu, spoluprácu a praktické skúšanie. Na tento formát sa už mimoriadne tešíme. Zároveň sme sa rozhodli pre zmenu registračných podmienok. Vieme, že viacerí čelia výraznému poklesu príjmu preto sa môžete zaregistrovať na kurz pomocou kódu ZALOHA50. Zaplatíte len 50% ceny kurzu. Druhú polovicu môžete  zaplatiť neskôr alebo priamo na kurze. Navyše ceny kurzov v kategórií „Letná škola pre trénerov” sme znížili o 20%. Využite túto skvelú príležitosť a rezervujte si svoje miesto ešte dnes. Nezabudnite, že kurzy sú limitované pre 10 účastníkov!

Spolu to zvládneme!


Svalové dvojičky pre trénerov - krčná chrbtica a ramená 103.20 EUR
Rezervuj 0 voľných miest
Prihlasovanie do: 12.07.2020 23:30

Podobné kurzy
12 voľných miest
Rezervujte
10 voľných miest
Rezervujte
26.07.2020
BRATISLAVA
103.2€
10 voľných miest
Rezervujte
01.08.2020 - 02.08.2020
BRATISLAVA
223.2€
8 voľných miest
Rezervujte
18.09.2020 - 19.09.2020
Banská Bystrica
120€
6 voľných miest
Rezervujte
Kurzy s Mgr. Peter Obžera
17.07.2020 - 19.07.2020
Bratislava
350€
5 voľných miest
Rezervujte
12 voľných miest
Rezervujte
12 voľných miest
Rezervujte
10 voľných miest
Rezervujte
26.07.2020
BRATISLAVA
103.2€
10 voľných miest
Rezervujte