Svalové dvojičky - základ svalovej rovnováhy (drieková chrbtica a bedrové kĺby)

Mesto Bratislava, Fyzio centrum - Zdravo a Fit (na 1. poschodí vo Vienna Gate Galeria, Kopčianska 8A - 10, Petržalka)
Čas 23.05.2020, 09:00
Rozsah vyučovacch hodín 10
Cena 129€

Svalové dvojičky - základ svalovej rovnováhy (drieková chrbtica a bedrové kĺby) 7. 12. 2019  a Svalové dvojičky 2 - základ svalovej rovnováhy (krčná chrbtica, ramená) 8. 12. 2019 si môžete zakúpiť a absolvovať aj samostatne alebo ako cenovo zvýhodnený balíček. Počet zvýhodnených balíčkov je kapacitne obmedzený.

Mozog riadi na našom tele všetko vrátane fungovania svalov. Preto je veľmi dôležitý a rýchly, ale bohužial i pohodlný. Vždy si vyberie ľahšiu cestu alebo riešenie úlohy, na ktoré je zvyknutý. To je základom pre vznik začarovaného kruhu svalovej nerovnováhy a chybných pohybových vzorov. Po úrazoch, operáciach a bolestivých skúsenostiach mozog prijíma tento stav ako stres či obmedzenie. Ako odpoveď na situáciu utlmuje postihnutú svalovú skupinu. Antagonistický alebo synergický sval zareagujú na takéto utlmenie zvýšenou aktivitou. A svalová nerovnováha je na svete...

Pre mozog sa stáva táto nerovnováha pohodlným riešením problému a nemá dôvod ho meniť. Vtedy je potrebný externý zásah a podnet na zmenu daného vzorca cez inhibíciu a facilitáciu vybraných svalových skupín. 

Na workshope sa naučíte ako pracovať s najčastejšími svalovým dvojičkami a ich dysfunkciami. Tieto patológie spôsobujú rôzne problémy pohybového aparátu, reťazia sa a vedú ku vzniku prenesených bolestí do iných častí tela. Na kurze sa naučíte, ktoré svaly bývajú inhibované, ktoré facilitované a ako sú spárované. Následne si ich jednoducho a rýchlo otestujete a vykúšate ako opraviť ich funkciu. Cieľom bude opätovné vytvorenie svalovej rovnováhy. Pri odhalení a oprave kľúčovej svalovej dvojičky dokážete upraviť funkciu nadviazaných segmentov. 

ČO SA NA KURZE NAUČÍTE:

9:00 - 9:30  CNS a jej zodpovednosť za riadenie svalov

9:30 - 10:00 VZNIK SVALOVEJ NEROVNOVÁHY, kompenzácia, facilitované a inhibované svaly

10:00 - 11:00 BRÁNICA, funkcia bránice a jej vplyv na brušné svalstvo, palpačné vyšetrenie bránice, testovanie brušné svalstvo - m. rectus abdominis, m. transversus abdomonis; prepojenie funkcie bránica - m. transversus abdominis; terapia - uvoľnenie bránice; jemná aktivácia m. transversus abdominis; bráničné dýchanie - nácvik dýchania v ľahu na bruchu

11:00 - 11:15 PRESTÁVKA

11:15 - 12:00 BOLESŤ V STREDE DRIEKOVEJ CHRBTICE; príznaky, príčina vzniku; inhibované brušné svalstvo/ facilitované erektory driekovej chrbtice; testovanie brušné svalstvo (rýchle zopakovanie); testovanie erektory driekovej chrbtice; úprava svalovej rovnováhy - cviky na uvoľnenie erektory a posiľnenie brušné svalstvo; autotrakcia driekovej chrbtice

12:00 - 13:00 BOLESŤ NA JEDNEJ STRANE PANVY, DRIEKOVEJ CHRBTICE; m. QL, m. iliacus, m. piriformis; symtomatika; testovanie jednotlivých svalov; terapia podľa vzniknutej dvojice; dysfunkcia QL a iliacus obojstranne - kompresia driekovej chrbtice - bolesť a vyžarovanie do dolných končatín; mobilizácia SI kĺbu

13:00 - 14:00 OBED

14:00 - 15:00 BOLESŤ V OBLASTI BEDROVÉHO KĹBU; symtomatika; inhibovaný m. gluteus maximus/ facilitované flexory bedrového kĺbu; testovanie; terapia; mobilizácia a trakcia bedrového kĺbu

15:00 - 16:00  BOLESŤ V OBLASTI TRIESLA; symtomatika; inhibované abduktory/ facilitované abduktory; rozdelenie adduktorov a ich vplyv na postavenie panvy, driekovej chrbtice; m. adduktor brevis - anteverzia panvy - impingement BK, hyperlordóza - 45 stupňov postavenie nohy; m. abduktor longus a brevis - retroverzia panvy - vyrovnané držanie; testovanie; rozdelenie abduktorov - m. gluteus medius, minimus, TFL; testovanie; terapia podľa vzniknutej dvojice

16:00 - 16:30  PRESTÁVKA S MOŽNOSŤOU DISKUSIE

16:30 - 17:30 UKÁŽKOVÁ HODINA

17:30 - 18:00 DISKUSIA

 

Lektor kurzu:

Mgr. Naďa Ulehlová
- diplomovaný fyzioterapeut, magisterské štúdium na SZU odbor fyzioterapia

- absolventka kurzov Pilates Medical, manuálna lymfodrenáž, vyšetrenie a terapia nohy deti a dospelých, moderný fyziotréning driekovej a krčnej chrbtice, Fascial Fitness, NeuroKinetic Therapy, Mulligen koncept

- 15 ročná prax vo fyzioterapii (SR, Rakúsko) v ortopédii, traumatológii, neurológii, pediatrii, gynekológii

- spoluzakladateľka joga očami fyzioterapie, a zakladateľlka Fyziojoga s Naďou - workshopy na, ktorých spájam jógu a fyzioterapiu, workshopy zamerané na bolesti pohybového aparátu a ako si pomocou fyziojogy pomôcť​

 

Kurz je v procese schvaľovania a prideľovania kreditov od SKF.

Trvanie kurzu je 9:00-18:00 vrátane hodinovej obedovej prestávky.

Účastníci dostanú skriptá a certifikát o absolvovaní kurzu.


Svalové dvojičky - základ svalovej rovnováhy (drieková chrbtica a bedrové kĺby) 129.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 23.04.2020 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 23.05.2020, 09:00

Svalové dvojičky (neskorý nákup) 149.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 17.05.2020 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 23.05.2020, 09:00

Podobné kurzy
Kurzy s Peter Obžera
03.10.2020 - 04.10.2020
Bratislava
279€
Rezervujte
11.10.2020
Bratislava
109€
Rezervujte
17.10.2020 - 18.10.2020
Nemce
800€
Rezervujte