Svalové dvojičky - základ svalovej rovnováhy (drieková chrbtica a bedrové kĺby)

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto Bratislava, Fyzio centrum - Zdravo a Fit (na 1. poschodí vo Vienna Gate Galeria, Kopčianska 8A - 10, Petržalka)
Čas 12.06.2021, 09:00
Rozsah vyučovacích hodín 10
Cena 129€

Svalové dvojičky - základ svalovej rovnováhy (drieková chrbtica a bedrové kĺby) 12. 6. 2021  a Svalové dvojičky 2 - základ svalovej rovnováhy (krčná chrbtica, ramená) 13. 6. 2021 si môžete zakúpiť a absolvovať aj samostatne alebo ako cenovo zvýhodnený balíček. Počet zvýhodnených balíčkov je kapacitne obmedzený.

Mozog riadi na našom tele všetko vrátane fungovania svalov. Preto je veľmi dôležitý a rýchly, ale bohužiaľ i pohodlný. Vždy si vyberie ľahšiu cestu alebo riešenie úlohy, na ktoré je zvyknutý. To je základom pre vznik začarovaného kruhu svalovej nerovnováhy a chybných pohybových vzorov. Po úrazoch, operáciách a bolestivých skúsenostiach mozog prijíma tento stav ako stres či obmedzenie. Ako odpoveď na situáciu utlmuje postihnutú svalovú skupinu. Antagonistický alebo synergický sval zareagujú na takéto utlmenie zvýšenou aktivitou. A svalová nerovnováha je na svete...

Pre mozog sa stáva táto nerovnováha pohodlným riešením problému a nemá dôvod ho meniť. Vtedy je potrebný externý zásah a podnet na zmenu daného vzorca cez inhibíciu a facilitáciu vybraných svalových skupín. 

Na workshope sa naučíte ako pracovať s najčastejšími svalovým dvojičkami a ich dysfunkciami. Tieto patológie spôsobujú rôzne problémy pohybového aparátu, reťazia sa a vedú ku vzniku prenesených bolestí do iných častí tela. Na kurze sa naučíte, ktoré svaly bývajú inhibované, ktoré facilitované a ako sú spárované. Následne si ich jednoducho a rýchlo otestujete a vyskúšate ako opraviť ich funkciu. Cieľom bude opätovné vytvorenie svalovej rovnováhy. Pri odhalení a oprave kľúčovej svalovej dvojičky dokážete upraviť funkciu nadviazaných segmentov. 

ČO SA NA KURZE NAUČÍTE:
9:00 - 9:30 
 CNS a jej zodpovednosť za riadenie svalov
9:30 - 10:00 VZNIK SVALOVEJ NEROVNOVÁHY, kompenzácia, facilitované a inhibované svaly
10:00 - 11:00 BRÁNICA, funkcia bránice a jej vplyv na brušné svalstvo, palpačné vyšetrenie bránice, testovanie brušné svalstvo - m. rectus abdominis, m. transversus abdomonis; prepojenie funkcie bránica - m. transversus abdominis; terapia - uvoľnenie bránice; jemná aktivácia m. transversus abdominis; bráničné dýchanie - nácvik dýchania v ľahu na bruchu
11:00 - 11:15 PRESTÁVKA
11:15 - 12:00 
BOLESŤ V STREDE DRIEKOVEJ CHRBTICE; príznaky, príčina vzniku; inhibované brušné svalstvo/ facilitované erektory driekovej chrbtice; testovanie brušné svalstvo (rýchle zopakovanie); testovanie erektory driekovej chrbtice; úprava svalovej rovnováhy - cviky na uvoľnenie erektory a posiľnenie brušné svalstvo; autotrakcia driekovej chrbtice
12:00 - 13:00 BOLESŤ NA JEDNEJ STRANE PANVY, DRIEKOVEJ CHRBTICE; m. QL, m. iliacus, m. piriformis; symtomatika; testovanie jednotlivých svalov; terapia podľa vzniknutej dvojice; dysfunkcia QL a iliacus obojstranne - kompresia driekovej chrbtice - bolesť a vyžarovanie do dolných končatín; mobilizácia SI kĺbu
13:00 - 14:00 OBED
14:00 - 15:00 BOLESŤ V OBLASTI BEDROVÉHO KĹBU; 
symtomatika; inhibovaný m. gluteus maximus/ facilitované flexory bedrového kĺbu; testovanie; terapia; mobilizácia a trakcia bedrového kĺbu
15:00 - 16:00  BOLESŤ V OBLASTI TRIESLA; symtomatika; inhibované abduktory/ facilitované abduktory; rozdelenie adduktorov a ich vplyv na postavenie panvy, driekovej chrbtice; m. adduktor brevis - anteverzia panvy - impingement BK, hyperlordóza - 45 stupňov postavenie nohy; m. abduktor longus a brevis - retroverzia panvy - vyrovnané držanie; testovanie; rozdelenie abduktorov - m. gluteus medius, minimus, TFL; testovanie; terapia podľa vzniknutej dvojice
16:00 - 16:30  PRESTÁVKA S MOŽNOSŤOU DISKUSIE
16:30 - 17:30 UKÁŽKOVÁ HODINA
17:30 - 18:00 DISKUSIA

Lektor kurzu:
Mgr. Naďa Ulehlová
Diplomovaný fyzioterapeut, magisterské štúdium na SZU odbor fyzioterapia
Absolventka kurzov Pilates Medical, manuálna lymfodrenáž, vyšetrenie a terapia nohy deti a dospelých, moderný fyziotréning driekovej a krčnej chrbtice, Fascial Fitness, NeuroKinetic Therapy, Mulligen koncept
15 ročná prax vo fyzioterapii (SR, Rakúsko) v ortopédii, traumatológii, neurológii, pediatrii, gynekológii
Spoluzakladateľka joga očami fyzioterapie, a zakladateľlka Fyziojoga s Naďou - workshopy na, ktorých spájam jógu a fyzioterapiu, workshopy zamerané na bolesti pohybového aparátu a ako si pomocou fyziojogy pomôcť​

Kurz je v procese schvaľovania a prideľovania kreditov od SKF.
Trvanie kurzu je 9:00-18:00 vrátane hodinovej obedovej prestávky.
Účastníci dostanú skriptá a certifikát o absolvovaní kurzu.

Školenie Svalové dvojičky - základ svalovej rovnováhy sme museli v dôsledku obmedzení v organizácií podujatí presunúť na neurčito. Po dohode s lektorkou a s prihliadnutím na aktuálny vývoj pandemickej situácie sme stanovili nový termín školenia na 12. 6. 2021. Veríme, že situácia bude priaznivá a že nový termín bude vyhovovať všetkým účastníkom. O ďalších aktualitách vrátane voľných miest Vás budeme priebežne informovať.


Vyberte si svoju verziu podujatia
Rezervuj
Svalové dvojičky - základ svalovej rovnováhy (drieková chrbtica a bedrové kĺby) 129.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 12.05.2021 23:00
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 12.06.2021, 09:00

Svalové dvojičky 1 (neskorý nákup) 139.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 05.06.2021 23:00
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 13.06.2021, 09:00

Svalové dvojičky 1 + 2 pre fyzioterapeutov 228.00 EUR
Rezervuj
Prihlasovanie do: 12.05.2021 23:00

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Podobné kurzy
14.08.2021 - 15.08.2021
Bratislava
550€
1 voľných miest
Rezervujte
25.09.2021 - 26.09.2021
Bratislava
545€
1 voľných miest
Rezervujte
Kurzy s Zdravo a Fit
11.05.2021 - 01.06.2021
Bratislava
48€
Rezervujte
15.05.2021 - 16.05.2021
Bratislava
169€
Rezervujte
21.05.2021 - 23.05.2021
Bratislava
350€
Rezervujte
presunuté na neurčito Bratislava
119€
Rezervujte