Svalové dvojičky, základ svalovej rovnováhy - drieková chrbtica a bedrové kĺby

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Mesto BRATISLAVA, FYZIO CENTRUM - ZDRAVO A FIT (NA 1. POSCHODÍ VO VIENNA GATE GALERIA, KOPČIANSKA 8A - 10, PETRŽALKA)
Čas 15.08.2020, 09:00
Rozsah vyučovacích hodín 10
Cena 103.2€

Svalové dvojičky, základ svalovej rovnováhy - drieková chrbtica a bedrové kĺby (pre fyzioterapeutov) je súčasťou nového projektu Zdravo a Fit na podporu fyzioterapeutov - „Letná škola pre fyzioterapeutov”. Na základe skúseností a spätnej väzby z doterajších školení sme prispôsobili obsah kurzov aby maximálne vyhovoval potrebám fyzioterapeutov, masérov a zdravotníckych pracovníkov. Všetky školenia v kategórií „Letná škola pre fyzioterapeutov” sú v limitovanej ponuke so zľavou -20%. Kapacita kurzov je maximálne 10 ľudí. Využite priaznivú kombináciu voľného času a akciových cien školení Zdravo a Fit. Získate odpovede na všetky otázky a množstvo zručností pre prácu s novými klientmi.

Účasťou na oboch kurzoch: Svalové dvojičky, základ svalovej rovnováhy - drieková chrbtica a bedrové kĺby a Svalové dvojičky, základ svalovej rovnováhy - krčná chrbtica a ramená získate komplexné diagnostické nástroje pre pochopenie vzťahov v celom pohybovom aparáte. Počas dvoch nadväzujúcich dní preniknete do tematiky ešte hlbšie a osvojíte si zručnosti potrebné pre správne odhaľovanie vzťahov ešte efektívnejšie.

O kurze:
Mozog riadi na našom tele všetko vrátane fungovania svalov. Preto je veľmi dôležitý a rýchly, ale bohužial i pohodlný. Vždy si vyberie ľahšiu cestu alebo riešenie úlohy, na ktoré je zvyknutý. To je základom pre vznik začarovaného kruhu svalovej nerovnováhy a chybných pohybových vzorov. Po úrazoch, operáciach a bolestivých skúsenostiach mozog prijíma tento stav ako stres či obmedzenie. Ako odpoveď na situáciu utlmuje postihnutú svalovú skupinu. Antagonistický alebo synergický sval zareagujú na takéto utlmenie zvýšenou aktivitou. A svalová nerovnováha je na svete...

Pre mozog sa stáva táto nerovnováha pohodlným riešením problému a nemá dôvod ho meniť. Vtedy je potrebný externý zásah a podnet na zmenu daného vzorca cez inhibíciu a facilitáciu vybraných svalových skupín. 

Na workshope sa naučíte ako pracovať s najčastejšími svalovým dvojičkami a ich dysfunkciami. Tieto patológie spôsobujú rôzne problémy pohybového aparátu, reťazia sa a vedú ku vzniku prenesených bolestí do iných častí tela. Na kurze sa naučíte, ktoré svaly bývajú inhibované, ktoré facilitované a ako sú spárované. Následne si ich jednoducho a rýchlo otestujete a vykúšate ako opraviť ich funkciu. Cieľom bude opätovné vytvorenie svalovej rovnováhy. Pri odhalení a oprave kľúčovej svalovej dvojičky dokážete upraviť funkciu nadviazaných segmentov. 

ČO SA NA KURZE NAUČÍTE:
9:00 - 9:30  CNS a jej zodpovednosť za riadenie svalov
9:30 - 10:00 VZNIK SVALOVEJ NEROVNOVÁHY, kompenzácia, facilitované a inhibované svaly
10:00 - 11:00 BRÁNICA, funkcia bránice a jej vplyv na brušné svalstvo, palpačné vyšetrenie bránice, testovanie brušné svalstvo - m. rectus abdominis, m. transversus abdomonis; prepojenie funkcie bránica - m. transversus abdominis; terapia - uvoľnenie bránice; jemná aktivácia m. transversus abdominis; bráničné dýchanie - nácvik dýchania v ľahu na bruchu
11:00 - 11:15 PRESTÁVKA
11:15 - 12:00 BOLESŤ V STREDE DRIEKOVEJ CHRBTICE; príznaky, príčina vzniku; inhibované brušné svalstvo/ facilitované erektory driekovej chrbtice; testovanie brušné svalstvo (rýchle zopakovanie); testovanie erektory driekovej chrbtice; úprava svalovej rovnováhy - cviky na uvoľnenie erektory a posiľnenie brušné svalstvo; autotrakcia driekovej chrbtice
12:00 - 13:00 BOLESŤ NA JEDNEJ STRANE PANVY, DRIEKOVEJ CHRBTICE; m. QL, m. iliacus, m. piriformis; symtomatika; testovanie jednotlivých svalov; terapia podľa vzniknutej dvojice; dysfunkcia QL a iliacus obojstranne - kompresia driekovej chrbtice - bolesť a vyžarovanie do dolných končatín; mobilizácia SI kĺbu
13:00 - 14:00 OBED
14:00 - 15:00 BOLESŤ V OBLASTI BEDROVÉHO KĹBU; symtomatika; inhibovaný m. gluteus maximus/ facilitované flexory bedrového kĺbu; testovanie; terapia; mobilizácia a trakcia bedrového kĺbu
15:00 - 16:00  BOLESŤ V OBLASTI SLABÍN; symtomatika; inhibované abduktory/ facilitované abduktory; rozdelenie adduktorov a ich vplyv na postavenie panvy, driekovej chrbtice; m. adduktor brevis - anteverzia panvy - impingement BK, hyperlordóza - 45 stupňov postavenie nohy; m. abduktor longus a brevis - retroverzia panvy - vyrovnané držanie; testovanie; rozdelenie abduktorov - m. gluteus medius, minimus, TFL; testovanie; terapia podľa vzniknutej dvojice
16:00 - 16:30  PRESTÁVKA S MOŽNOSŤOU DISKUSIE
16:30 - 17:30 UKÁŽKOVÁ HODINA
17:30 - 18:00 DISKUSIA

 

Lektor kurzu:
Mgr. Naďa Ulehlová
D
iplomovaný fyzioterapeut, magisterské štúdium na SZU odbor fyzioterapia.
Absolventka kurzov Pilates Medical, manuálna lymfodrenáž, vyšetrenie a terapia nohy deti a dospelých, moderný fyziotréning driekovej a krčnej chrbtice, Fascial Fitness, NeuroKinetic Therapy, Mulligen koncept.
15 ročná prax vo fyzioterapii (SR, Rakúsko) v ortopédii, traumatológii, neurológii, pediatrii, gynekológii,
Spoluzakladateľka joga očami fyzioterapie, a zakladateľlka Fyziojoga s Naďou - workshopy na, ktorých spájam jógu a fyzioterapiu, workshopy zamerané na bolesti pohybového aparátu a ako si pomocou fyziojogy pomôcť​.
 

Trvanie kurzu je 9:00 - 18:00 vrátane hodinovej obedovej prestávky. Účastníci dostanú skriptá a certifikát o absolvovaní kurzu.
Kapacitu kurzu a špeciálne hygienické pokyny budeme priebežne aktualizovať na základe vývoja epidemiologickej situácie. Našou prioritou je ochrana a podpora zdravia.

Preto sme pre kurzy fyziotréningu pripravili nový, mimoriadne atraktívny formát. Kurzu sa zúčastní maximálne 10 účastníkov. Vďaka tomu dostanete najosobnejší prístup ako je možné. Kurzy budú interaktívnejšie a bude v nich ďaleko viac priestoru na diskusiu, spoluprácu a praktické skúšanie. Na tento formát sa už mimoriadne tešíme. Zároveň sme sa rozhodli pre zmenu registračných podmienok. Vieme, že viacerí čelia výraznému poklesu príjmu preto sa môžete zaregistrovať na kurz pomocou kódu ZALOHA50. Zaplatíte len 50% ceny kurzu. Druhú polovicu môžete  zaplatiť neskôr alebo priamo na kurze. Navyše ceny kurzov v kategórií „Letná škola pre fyzioterapeutov” sme znížili o 20%. Využite túto skvelú príležitosť a rezervujte si svoje miesto ešte dnes. Nezabudnite, že kurzy sú limitované pre 10 účastníkov!

Spolu to zvládneme!


Vyberte si svoju verziu podujatia
Rezervuj
Svalové dvojičky pre fyzioterapeutov 103.20 EUR
Rezervuj 0 voľných miest
Prihlasovanie do: 08.08.2020 23:30
Rozsah vyučovacích hodín: 10
Dátum konania: 15.08.2020, 09:00

Zadajte svoje telefónne číslo a budeme Vás informovať o novinkách a termínoch konania podujatia:
Podobné kurzy
presunuté na neurčito Žilina
159€
Rezervujte
08.05.2021 - 09.05.2021
Bratislava
550€
1 voľných miest
Rezervujte
Kurzy s Peter Obžera