Trainer Roller - release, balance, strength

Mesto Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6
Čas 17.03.2019, 09:00
Rozsah vyučovacch hodín 10
Cena 130€
Autor Mgr. Zdravo A Fit
LektorMgr. Zdravo A Fit

"Trainer Roller - release, balance, strength" je nové praktické školenie Mgr. Olivera Poóra určené predovšetkým pre trénerov a ľudí s aktívnym životným štýlom. Oliver na školeniach prepája svoje vedomosti a skúsenosti z fyzioterapie, trénerstva a vedecko – výskumnej činnosti na FTVŠ UK. Posuňte prácu s klientom a stavbu tréningového plánu na vyššiu úroveň!

Slovenská komora fyzioterapeutov zaradila školenie do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. a pridelila IČ: 88/2019 s počtom kreditov 5.

Program kurzu:

Čo hovorí veda o rollovaní a jeho efektivite?

Aké sú výhody a nevýhody rollovania?

Ako správne rollovať aby sme dosiahli maximálne uvoľnenie stuhnutých svalov?

Stabilizačné cvičenia a "core tréning" s Trainer Rollerom

Posilňovacie cvičenia s Trainer Rollerom

Ako ideálne zostaviť tréningovú jednotku?

Diskusia

 

Lektor kurzu: Mgr. Oliver Poór

- diplomovaný fyzioterapeut

- magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness

- doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie

- v praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky

- absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov

- aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vdeckých konferenciách

- zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť

 

Súčasťou kurzu sú praktické skriptá a certifikát o účasti. Trvanie kurzu je 9:00 - 17:30 vrátane hodinovej obednej prestávky.

S blížiacim sa termínom rastie cena kurzu. Účastníci dostanú prístup do online sekcie s videami, prednáškou a cvičeniami z kurzu.

Slovenská komora fyzioterapeutov zaradila školenie do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. a pridelila IČ: 88/2019 s počtom kreditov 5.


Trainer Roller - release, balance, strength (neskorý nákup) 150.00 EUR
Rezervuj 3 voľných miest

Trainer Roller - release, balance, strength 130.00 EUR
Rezervuj 9 voľných miest

Podobné kurzy
04.06.2020 - 05.06.2020
Banská Bystrica
242€
5 voľných miest
Rezervujte
04.07.2020
BRATISLAVA
102.3€
6 voľných miest
Rezervujte
6 voľných miest
Rezervujte
11.07.2020
BRATISLAVA
103.2€
6 voľných miest
Rezervujte
12.07.2020
BRATISLAVA
103.2€
6 voľných miest
Rezervujte
Kurzy s Mgr. Zdravo A Fit
04.06.2020 - 05.06.2020
Banská Bystrica
242€
5 voľných miest
Rezervujte
06.06.2020 - 07.06.2020
Bratislava
179€
9 voľných miest
Rezervujte
0 voľných miest
Rezervujte
27.06.2020
Bratislava
129€
2 voľných miest
Rezervujte
5 voľných miest
Rezervujte