Trainer Roller - release, balance, strength

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 17.03.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 130 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 10.03.2019 23:30


Trainer Roller - release, balance, strength (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 17.03.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 150 €

Voľných miest: 1

Prihlasovanie do: 15.03.2019 23:30


"Trainer Roller - release, balance, strength" je nové praktické školenie Mgr. Olivera Poóra určené predovšetkým pre trénerov a ľudí s aktívnym životným štýlom. Oliver na školeniach prepája svoje vedomosti a skúsenosti z fyzioterapie, trénerstva a vedecko – výskumnej činnosti na FTVŠ UK. Posuňte prácu s klientom a stavbu tréningového plánu na vyššiu úroveň!

Slovenská komora fyzioterapeutov zaradila školenie do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. a pridelila IČ: 88/2019 s počtom kreditov 5.

Program kurzu:

Čo hovorí veda o rollovaní a jeho efektivite?

Aké sú výhody a nevýhody rollovania?

Ako správne rollovať aby sme dosiahli maximálne uvoľnenie stuhnutých svalov?

Stabilizačné cvičenia a "core tréning" s Trainer Rollerom

Posilňovacie cvičenia s Trainer Rollerom

Ako ideálne zostaviť tréningovú jednotku?

Diskusia

 

Lektor kurzu: Mgr. Oliver Poór

- diplomovaný fyzioterapeut

- magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness

- doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie

- v praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky

- absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov

- aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vdeckých konferenciách

- zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť

 

Súčasťou kurzu sú praktické skriptá a certifikát o účasti. Trvanie kurzu je 9:00 - 17:30 vrátane hodinovej obednej prestávky.

S blížiacim sa termínom rastie cena kurzu. Účastníci dostanú prístup do online sekcie s videami, prednáškou a cvičeniami z kurzu.

Slovenská komora fyzioterapeutov zaradila školenie do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. a pridelila IČ: 88/2019 s počtom kreditov 5.


Trainer Roller - release, balance, strength

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 17.03.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 130 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 10.03.2019 23:30


Trainer Roller - release, balance, strength (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 17.03.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 150 €

Voľných miest: 1

Prihlasovanie do: 15.03.2019 23:30


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu