Training plan: Resistance Bands

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 24.03.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 130 €

Voľných miest: 1

Prihlasovanie do: 18.03.2019 23:30


Training plan: Resistance Bands (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 24.03.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 150 €

Voľných miest: 5

Prihlasovanie do: 22.03.2019 23:30


Training plan: Resistance Bands je nové praktické školenie Mgr. Olivera Poóra určené predovšetkým pre trénerov a ľudí s aktívnym životným štýlom. Oliver na školeniach prepája svoje vedomosti a skúsenosti z fyzioterapie, trénerstva a vedecko – výskumnej činnosti na FTVŠ UK. Posuňte prácu s klientom a stavbu tréningového plánu na vyššiu úroveň!

Slovenská komora fyzioterapeutov zaradila školenie do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. a pridelila IČ: 89/2019 s počtom kreditov 5.

Program kurzu:

Využitie gumených expandrov vo fyzioterapií a fitness.

Aké výhody majú gumené expandre?

Kedy a ako využívať gumené expandre v tréningu?

Zameranie tréningových jednotiek a výber cvičení.

Ako správne vykonávať cvičenie s gumenými expandrami?

Aké sú najlepšie kombinácie s inými pomôckami?

Ukážky a nácvik správnej techniky cvičení s thera band, resistance band, mini band.

Diskusia

 

Lektor kurzu: Mgr. Oliver Poór

- diplomovaný fyzioterapeut

- magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness

- doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie

- v praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky

- absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov

- aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vdeckých konferenciách

- zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť

 

Súčasťou kurzu sú praktické skriptá a certifikát o účasti. Trvanie kurzu je 9:00 - 17:30 vrátane hodinovej obednej prestávky.

S blížiacim sa termínom rastie cena kurzu, nepremeškajte preto zvýhodnený nákup. Účastníci dostanú prístup do online sekcie s videami, prednáškou a cvičeniami z kurzu.

Slovenská komora fyzioterapeutov zaradila školenie do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. a pridelila IČ: 89/2019 s počtom kreditov 5.


Training plan: Resistance Bands

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 24.03.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 130 €

Voľných miest: 1

Prihlasovanie do: 18.03.2019 23:30


Training plan: Resistance Bands (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 24.03.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 150 €

Voľných miest: 5

Prihlasovanie do: 22.03.2019 23:30


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu