Vysoká škola strečingu pre trénerov


Vysoká škola strečingu pre trénerov (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Fyzio centrum - Zdravo a Fit (na 1. poschodí vo Vienna Gate Galeria, Kopčianska 8A - 10, Petržalka)

Dátum konania: 07.12.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 149 €

Voľných miest: 2

Prihlasovanie do: 02.12.2019 23:30


Kurz je určený pre trénerov a inštruktorov, ktorí chcú spoznať odpovede na nasledujúce otázky:

Kedy je strečing vhodnou súčasťou tréningu a ako môže "zabiť" vaše tréningové úsilie?

Ktoré metódy strečingu využiť a v ktorých fázach tréningu?

Ako maximalizovať efekt strečingových cvičení?

Ako postupovať s klientami ktorí nedokážu zlepšiť svoju pohyblivosť?

Ako vyťažiť z asistovaného strečingu maximum?

 

Vysoká škola strečingu pre trénerov

 

Obsah školenia:

Indikácie a kontraindikácie strečingu

Prehľad metodík strečingu- ako ich kombinovať s tréningom, kedy ich použiť a kedy sa im vyhnúť

Statické formy strečingu, benefity a využitie v tréningu

Dynamické formy strečingu, benefity a využitie v tréningu

PNF strečing, PIR, AGR a využitie vo fyziotréningu

Strečing v svalových reťazcoch

Diskusia a riešenie problémov z praxe

Vysoká škola strečingu pre trénerov

 

Lektor PaedDr. Oliver Poór

  • diplomovaný fyzioterapeut
  • magisterské štúdium trénerstva na FTVŠ UK so špecializáciou Fitness
  • doktorandské štúdium na FTVŠ UK- športová kinantropológia, zameranie na diagnostiku sily svalov trupu u vrcholových športovcov a bežnej populácie
  • rigorózna práca na FTVŠ UK o využití silového tréningu ako súčasti kognitívnej behaviorálnej terapie pri mentálnej anorexií

  • v praxi sa zameriava na prepojenie fyzioterapie a trénerstva, ktoré vychádza z cielenej diagnostiky
  • absolvent množstva domácich a zahraničných kurzov
  • aktívna účasť a prednášky na domácich a zahraničných vdeckých konferenciách
  • 10 ročná prax v práci s rekreačnými aj vrcholovými športovcami
  • zakladateľ Zdravo a Fit - organizácia kurzov, konferencií a iných aktivít pre fyzioterapeutov, trénerov, laickú verejnosť

 

Čas konania kurzu je 9:00-18:00. Učastníci kurzu dostanú certifikát o absolvovaní kurzu a podrobný manuál so strečingovými metódami a fotografiami cvičení. Súčasťou kurzu je prístup do online sekcie so záznamom prednášky a videami cvičení.

Slovenská komora fyzioterapeutov udeľuje súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaraďuje ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania v zmysle ods. 6 zákona č.578/2004 Z.z. a vyhlášky MZ SR č. 74/2019 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka a prideľuje IČ: 263/2019 s počtom kreditov 11.


Vysoká škola strečingu pre trénerov


Vysoká škola strečingu pre trénerov (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Fyzio centrum - Zdravo a Fit (na 1. poschodí vo Vienna Gate Galeria, Kopčianska 8A - 10, Petržalka)

Dátum konania: 07.12.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 149 €

Voľných miest: 2

Prihlasovanie do: 02.12.2019 23:30


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu