Využitie diagnostického ultrazvuku v rehabilitácii

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 19.01. - 20.01.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 18

Cena: 160 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 16.12.2018 20:00


Neskoršie prihlásenie

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 19.01. - 20.01.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 18

Cena: 180 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 17.01.2019 20:00


Účelom víkendového workshopu je základné oboznámenie s možnosťami sonografie pohybového systému. Obsah kurzu vychádza zo štandardizovaných vyšetrení hlavných kĺbov vrátane okolitých svalov, šliach a väzov. Dôraz bude kladený na vyšetrenie, ktoré sú prínosné v diagnostike pacientov prichádzajúcich k fyzioterapeutovi alebo k fyziatrovi. Účastníci kurzu si vyskúšajú statické aj dynamické sonografické zobrazenia využiteľné v diagnostike alebo biofeedbacku ich pacientov.

Vyšetrenie pohybového systému ultrazvukom sa ukazuje ako valídna súčasť diagnostiky využiteľná v rehabilitácii a príbuzdných odboroch. Muskuloskeletálny ultrazvuk (MSKUZ) je vhodný nástroj na hodnotenie integrity mäkkých tkanív, ich kvality, tvaru a dynamickej funkcie. S výhodou neinvazívnej a relatívne lacnej metódy bez radiačného zaťaženia je schopný vyšetrovať svaly, väzy, povrchy kostí a niektoré nervy a cievy. Kombinácia klinickej diagnostiky a vyšetrenia pomocou ultrazvuku zvyšuje validitu a špecificitu diagnostických záverov. 

Slovenská komora fyzioterapeutov udeľuje súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaraďuje ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č.366/2005 Z.z. a prideľuje: 12 kreditov

Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.
Ako fyzioterapeut pracuje v Inštitúte športového lekárstva v Prahe. V starostlivosti ma špičkových športovcov ale aj celé spektrum ďaľších pacientov s problémamy pohybového systému. Ako externista vyučuje na 2. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity. Čerpá zo svojich klinických výzkumov aj pedagogických skúseností. Je jedným z mála českých fyzioterapeutov, ktorý vo svojej práci sonografiu využíva.


Využitie diagnostického ultrazvuku v rehabilitácii

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 19.01. - 20.01.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 18

Cena: 160 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 16.12.2018 20:00


Neskoršie prihlásenie

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 19.01. - 20.01.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 18

Cena: 180 €

Voľných miest: 0

Prihlasovanie do: 17.01.2019 20:00


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu