Využitie diagnostického ultrazvuku v rehabilitácii

Mesto Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6
Čas 19.01.2019 - 20.01.2019, 09:00
Rozsah vyučovacch hodín 18
Cena 160€
Autor Mgr. Zdravo A Fit
LektorMgr. Zdravo A Fit

Účelom víkendového workshopu je základné oboznámenie s možnosťami sonografie pohybového systému. Obsah kurzu vychádza zo štandardizovaných vyšetrení hlavných kĺbov vrátane okolitých svalov, šliach a väzov. Dôraz bude kladený na vyšetrenie, ktoré sú prínosné v diagnostike pacientov prichádzajúcich k fyzioterapeutovi alebo k fyziatrovi. Účastníci kurzu si vyskúšajú statické aj dynamické sonografické zobrazenia využiteľné v diagnostike alebo biofeedbacku ich pacientov.

Vyšetrenie pohybového systému ultrazvukom sa ukazuje ako valídna súčasť diagnostiky využiteľná v rehabilitácii a príbuzdných odboroch. Muskuloskeletálny ultrazvuk (MSKUZ) je vhodný nástroj na hodnotenie integrity mäkkých tkanív, ich kvality, tvaru a dynamickej funkcie. S výhodou neinvazívnej a relatívne lacnej metódy bez radiačného zaťaženia je schopný vyšetrovať svaly, väzy, povrchy kostí a niektoré nervy a cievy. Kombinácia klinickej diagnostiky a vyšetrenia pomocou ultrazvuku zvyšuje validitu a špecificitu diagnostických záverov. 

Slovenská komora fyzioterapeutov udeľuje súhlasné stanovisko vzdelávacej aktivite a zaraďuje ju do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č.366/2005 Z.z. a prideľuje: 12 kreditov

Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.
Ako fyzioterapeut pracuje v Inštitúte športového lekárstva v Prahe. V starostlivosti ma špičkových športovcov ale aj celé spektrum ďaľších pacientov s problémamy pohybového systému. Ako externista vyučuje na 2. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity. Čerpá zo svojich klinických výzkumov aj pedagogických skúseností. Je jedným z mála českých fyzioterapeutov, ktorý vo svojej práci sonografiu využíva.


Neskoršie prihlásenie 180.00 EUR
Rezervuj 6 voľných miest

Využitie diagnostického ultrazvuku v rehabilitácii 160.00 EUR
Rezervuj 14 voľných miest

Podobné kurzy

Svalové dvojičky, základ svalovej rovnováhy - ...

15.08.2020
BRATISLAVA
103.2€
6 voľných miest
Rezervujte

Svalové dvojičky 2, základ svalovej rovnováhy...

16.08.2020
BRATISLAVA
103.2€
6 voľných miest
Rezervujte

Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 1

22.08.2020 - 23.08.2020
Bratislava
149€
3 voľných miest
Rezervujte

NeuroKinetic Therapy

12.09.2020 - 13.09.2020
Bratislava
545€
3 voľných miest
Rezervujte

Diagnostika a korekcia pohybového aparátu 1

19.09.2020 - 20.09.2020
Trnava
149€
6 voľných miest
Rezervujte
Kurzy s Mgr. Zdravo A Fit

DNS športový kurz 1

04.06.2020 - 05.06.2020
Banská Bystrica
242€
5 voľných miest
Rezervujte

Štrukturálna a myofasciálna integrácia

06.06.2020 - 07.06.2020
Bratislava
179€
9 voľných miest
Rezervujte

Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve

26.06.2020
Bratislava
129€
0 voľných miest
Rezervujte

Fyzioterapia a fyziotréning po pôrode

27.06.2020
Bratislava
129€
2 voľných miest
Rezervujte

Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna

28.06.2020
Bratislava
129€
5 voľných miest
Rezervujte