Využitie diagnostického ultrazvuku v rehabilitácii

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 30.11. - 01.12.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 18

Cena: 199 €

Voľných miest: 10

Prihlasovanie do: 31.10.2019 22:30


Využitie diagnostického ultrazvuku (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 30.11. - 01.12.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 18

Cena: 219 €

Voľných miest: 10

Prihlasovanie do: 25.11.2019 22:30


Účelom víkendového workshopu je základné oboznámenie s možnosťami sonografie pohybového systému. Obsah kurzu vychádza zo štandardizovaných vyšetrení hlavných kĺbov vrátane okolitých svalov, šliach a väzov. Dôraz bude kladený na vyšetrenie, ktoré sú prínosné v diagnostike pacientov prichádzajúcich k fyzioterapeutovi alebo k fyziatrovi. Účastníci kurzu si vyskúšajú statické aj dynamické sonografické zobrazenia využiteľné v diagnostike alebo biofeedbacku ich pacientov.

Vyšetrenie pohybového systému ultrazvukom sa ukazuje ako valídna súčasť diagnostiky využiteľná v rehabilitácii a príbuzdných odboroch. Muskuloskeletálny ultrazvuk (MSKUZ) je vhodný nástroj na hodnotenie integrity mäkkých tkanív, ich kvality, tvaru a dynamickej funkcie. S výhodou neinvazívnej a relatívne lacnej metódy bez radiačného zaťaženia je schopný vyšetrovať svaly, väzy, povrchy kostí a niektoré nervy a cievy. Kombinácia klinickej diagnostiky a vyšetrenia pomocou ultrazvuku zvyšuje validitu a špecificitu diagnostických záverov. 

Kurz je v procese schvaľovania a prideľovania kreditov od SKF.

Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.
Ako fyzioterapeut pracuje v Inštitúte športového lekárstva v Prahe. V starostlivosti ma špičkových športovcov ale aj celé spektrum ďaľších pacientov s problémamy pohybového systému. Ako externista vyučuje na 2. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity. Čerpá zo svojich klinických výzkumov aj pedagogických skúseností. Je jedným z mála českých fyzioterapeutov, ktorý vo svojej práci sonografiu využíva.


Využitie diagnostického ultrazvuku v rehabilitácii

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 30.11. - 01.12.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 18

Cena: 199 €

Voľných miest: 10

Prihlasovanie do: 31.10.2019 22:30


Využitie diagnostického ultrazvuku (neskorý nákup)

Miesto konania: Bratislava, Národné tenisové centrum, Príkopova 6

Dátum konania: 30.11. - 01.12.2019 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 18

Cena: 219 €

Voľných miest: 10

Prihlasovanie do: 25.11.2019 22:30


Páčil sa Vám tento event? Dajte mu Like!

Diskusia k eventu